infrared Lambalar

infrared nedir?

İnfrared ışınlar, güneş tarafından yayımlanarak dünyamıza ulaşan ışınların arasında da bulunmaktadır. Kırmızı ışıktan İnfrared’e geçiş Güneş’in doğuşu ve batışı esnasında gökyüzünün aldığı Turuncu renkte gözlemlenebilir. İnfrared ışınlar Elektromanyetik Spektrum’da görünür ışınlar ile Mikrodalga ışınları arasında bulunurlar. Dalga Boyu 0.760 µm ile 1000 µm arasında değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda İnfrared ışıma kendi içinde Kısa Dalga (0.76 – 1.5 µm), Orta Dalga (1.5 – 5,6 µm), ve Uzun Dalga (5,6 – 1000 µm) olmak üzere üç kısma ayrılır. Belli sıcaklıktaki bir cisim titreşen atomlardan oluşur. Titreşimin seviyesi cismin sıcaklığını tespit eder. Cismi oluşturan atomlar birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşim içindedirler. Atom, enerjiyi soğurarak onu titreşiminde bir artışa dönüştürebileceği gibi (ısınma), titreşiminde azalmaya yol açacak şekilde o enerjiyi bırakabilirde (soğuma). Atomlar genellikle, enerjiyi diğer atomlar tarafından kolaylıkla alınabilecek şekilde (belli dalga boyunda) verirler. Isı transferi söz konusu olduğunda elektromanyetik spektrumdaki en verimli bölge infrared (kızıl ötesi) bölgesidir.

Dalga boyu ve frekans nedir?

Fotonu herhangi bir araç kullanmaksızın bir noktadan diğer noktaya taşıyan ve ileten sinüs eğrisi şeklindeki yola dalga denir. Dalgaboyu ise oluşan bu dalganın ardışık şekilde dizilmiş herhangi iki tanesinin tepe noktaları arasındaki mesafedir. Ayrıca oluşan bu dalgaların tepe noktasından orjine olan uzaklığı da dalganın genliği (yüksekliği)’ dir. Dalgaboyu frekans ile ters orantılıdır, dalgaboyu uzadıkça frekans azalır. Bu bağıntı aşağıdaki gibi formülize edilmiştir. Frekans, bir dalganın birim zamanda hangi sıklıkla tekrarladığının ölçümüdür. Enerjinin belli bir frekansla verilmesi ile, elde edilmek istenen dalgaboyu ve fotonun enerjisi değişecek ve dolayısı ile az enerji ile daha verimli foton elde ederek yapmak istediğimiz işi daha çabuk ve daha ucuza mal etmemiz söz konusu olacaktır.

compact gövdeler

infrared lambalar

İnfared carbon lamba

Birçok farklı sektörde kurutma fırınlarında, ön kurutma uygulamalarında ve kenar kurutma uygulamalarında kullanılan, orta dalga lambadır. Carbon lambalar 90 derece dik çalışma özelliğine sahiptir. Carbon lambalar vakumlu olup, uygulama alanında ortaya çıkan su buharı ve yanıcı gazlardan etkilenmez. Oransal uygulamalarda lamba ömrü ortalama 7.000 saat civarındadır. 40 cm. İle 300 cm. Arası boylarda ve 500 watt ile 5.000 watt arası güçlerde üretilmektedir. Seramik ve altın reflektörlü modelleride mevcuttur.

infrared halogen lamba

Ağırlıklı olarak yüksek ısı ve sürate ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılmaktadır.  kısa dalga lambadır. Isı ve ışın tepkisi çok yüksektir. Çok yüksek ısılara çok hızlı bir şekilde çıkabilir. Oransal uygulamalarda lamba ömrü ortalama 5.000 saat civarındadır. 10 cm. İle 120 cm. Arası boylarda ve 500 watt ile 5.000 watt arası güçlerde üretilmektedir. Seramik ve alın reflektörlü modelleri mevcuttur.

infrared hızlı orta dalga quartz lamba

Standart orta dalga quartz lambalardan farkı vakumlu olması ve 90 derece dik çalışan modellerinin de bulunabilmesidir. Isıtma tepkisi halogene yakındır. Oransal uygulamalarda lamba ömrü ortalama 5.000 saat civarındadır. 50 cm. İle 200 cm. Arası boylarda ve 500 watt ile 5.000 watt arası güçlerde üretilmektedir. Seramik ve altın reflekörlü modelleri mevcuttur.

infrared quartz lamba

Standart kuvars tüp çapı 23 mm ,
Aktif güç yoğunluğu 19 – 45 W/cm,
Çalışma voltaj aralığı 220 – 380 V AC,
Çalışma güç aralığı 1.000 – 4.000 W,
Standart filament uzunluğu 55 – 356 cm ,
Standart filament aktif ısıtma boyu 40 – 340 cm ,
Çalışma frekansı 50 Hz,
Yüksek dayanım,yüksek verim ve daha uzun ömür için helezonik sarım,
Seramik izolatörlerin ve metal başlıkların güvenli bağlantı ve montajı.

infrared rubby lamba

Açık ve kapalı alan ısıtma uygulamalarında kullanılan, düşük enerji tüketimi ile haikalar yaratan bir üründür. Işıma tepkisi halogen lambalara benzemektedir. Isı ve ışın tepkisi çok homojendir. lamba ömrü ortalama 5.000 saat civarındadır. 20 cm. İle 80 cm. Arası boylarda ve 500 watt ile 2.500 watt arası güçlerde üretilmektedir. 360 derece altın reflektörle kaplıdır.

infrared twin tüp lamba

Genel olarak, yüksek kurutma kalitesinin gerektiği uygulamalarda işini şansa bırakmayan firmaların kullandığı kısa veya orta dalga olarak üretilen infrared lambadır. yüksek ısı ve sürate ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılmaktadır.  90 derece dik çalışabilmektedir. Isı ve ışın tepkisi çok yüksektir. Çok yüksek ısılara çok hızlı bir şekilde çıkabilir. Oransal uygulamalarda lamba ömrü ortalama 10.000 saat civarındadır. 50 cm. İle 500 cm. Arası boylarda ve 500 watt ile 10.000 watt arası güçlerde üretilmektedir. Seramik ve altın reflektörlü modelleri mevcuttur.

infrared lambaların özellikleri nelerdir?

 • Temiz ısıtma yapar.
 • Öncelikli ısıtılması gereken objeleri ısıtır.
 • Yüksek kaliteye ve ömüre sahiptir.
 • Isıyı yönlendirme ve tam kontrol edebilme imkanı sağlar.
 • Derinlemesine ve verimli şekilde  ısıyı dağıtır.
 • % 90 – 95 radyant verim sağlar.
 • İlk çalıştırma – enerji maliyet oranı düşüktür.
 • Ekonomik – verimli ısıtma oranı yüksektir.
 • Modül olarak mevcut sistemlerin revizyonunda kullanılabildiği gibi, modüler sistem olarakta tek başına kullanılabilir.
 • Kullanımı ve montajı son derece kolaydır.
 • İlk çalışmada proses sıcaklığına çok kısa zamanda ulaşır.
 • Isıyı diğer sistemlere göre daha yüksek verimlilikle iletir. Bundan dolayı kısa zamanda işinizi sonuçlandırarak elektrik tasarrufu ve iş gücü tasarufu sağlar.
 • Havadaki oksijeni yakmadığı için kullanıldığı işlerde yüksek kaliteli sonuçlar elde edilir.
 • Kuruluş ve işletme maliyeti diğer ısıtma sistemlerine göre çok düşüktür.
 • Durdurulduğu zaman çabuk soğuyarak malzemenin üzerinde zarar oluşmasını önler.
 • Diğer sistemlere oranla daha az yer kaplar.
 • İnfrared sistemler, gerektiğinde başka uygun sistemlerle beraber kombinede kullanılabilir.
 • Kontrol paneli kullanarak istediğiniz ısı derecesini istediğiniz miktarda alabilirsiniz.
 • Nüfus edeceği malzemenin niteliğine göre en verimli IR-dalga boyu kullanılarak malzemenin infrared teknolojisiyle optimum biçimde ısıtılması sağlanır.
 • Filamentlerde, Bakar Makina Patentli helezonik sarımlı spiral ve özel oksidasyon nitelikli, yüksek ısı dayanımlı özel alaşımlı bir rezistans teli kullanılması sonucu büyük güç yoğunluğunda 5.000 saatten daha uzun filament ömrüne ulaşılmaktadır.
 • Isıtma, Kurutma, Boyama + Kaplama, Laminasyon, Temperleme, Sterilizasyon vb. gibi bir çok ısıl işlem uygulamaları çok rahatlıkla ve verimli biçimde yapılabilir.
TR EN RU DE